Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Jēzus deva mācekļiem spēku, varu un autoritāti. Pagāja laiks un mācekļi vairs nevarēja izdzīt ļaunus garus, parādījās neticība, viņi sāka paaugstināties, meklēja, kurš no viņiem ir lielākais, aizliedza citiem kalpot, kuriem tas sanāca, gribēja iznīcināt citus, izsaucot uguni no debesīm. Mums jāuzmanās, lai paliekam tuvās attiecībās ar Jēzu. Neskatoties uz to, cik esam kļūdījušies, Dievs mums neatmet ar roku, bet dod mums jaunu spēku.
 • Lūkas evaņģēlijs 9:1-2
 • Lūkas evaņģēlijs 9:10
 • Lūkas evaņģēlijs 9:20
 • Lūkas evaņģēlijs 9:28-29
 • Lūkas evaņģēlijs 9:38-41
 • Lūkas evaņģēlijs 9:46
 • Lūkas evaņģēlijs 9:49
 • Lūkas evaņģēlijs 9:52-54
 • Lūkas evaņģēlijs 10:1
 • Lūkas evaņģēlijs 10:17
 • Lūkas evaņģēlijs 10:19-20
 • Lūkas evaņģēlijs 10:18
 • Atklāsmes grāmata 12:7-9
 • 1.Korintiešiem 10:12
 • Lūkas evaņģēlijs 9:62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>