Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Tikai Dieva priekšā noslēgta laulība ir derīa. Viss, kas ir laulīgā darīts ir svētīts, bet tas pats darīts ārpus laulības ir lāsts. Pasaule māca, ka sevi uzbudināt ir ok, bet tas nav ok. Dieva vārs saka, ka vīra miesa pieder sievai un sievas miesa  – vīram. Vecajā deŗibā 23 tūkstoši vienas dienas laikā krita netiklības dēļ. Novērsies no šī grēka, Dievs dod spēku, lai izietu ārā!
 • 1.Mozus grāmata 1:27-28
 • 1.Mozus grāmata 2:18
 • 1.Mozus grāmata 2:24
 • Mateja evaņģēlijs 19:3-6
 • 2.Mozus grāmata 20:14
 • 1.Korintiešiem 6:9-11
 • 1.Korintiešiem 6:15-20
 • Maleahijas grāmata 2:15
 • 1.Mozus grāmata 39:7-12
 • Vēstule ebrejiem 13:4
 • Mateja evaņģēlijs 5:27-28
 • 2.Samuela grāmata 13:14
 • Mateja evaņģēlijs 15:19
 • Ījaba grāmata 1:1
 • Ījaba grāmata 31:1
 • Ījaba grāmata 31:2-10
 • Mateja evaņģēlijs 22-23
 • Atklāsmes grāmata 22:14-15
 • Apustuļu darbi 15:29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>