Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Nav tik svarīgi, pie kuras no šīm abām sirdīm šobrīd pieder Tavējā, bet ir svarīgi, kurā virzienā mainās Tava sirds.
 • Galatiešiem 5:16-18
 • 1.Samuela grāmata 10:5-8
 • 1.Samuela grāmata 13:8-12
 • 1.Samuela grāmata 13:13-14
 • 1.Samuela grāmata 15: 9-12
 • 1.Samuela grāmata 15:10-12
 • 1.Samuela grāmata 16:7
 • 1.Samuela grāmata 16:13
 • 1.Samuela grāmata 17:28-29
 • 1.Samuela grāmata 17:45-47
 • 1.Samuela grāmata 18:6-9
 • 1.Samuela grāmata 18:16
 • 1.Samuela grāmata 18:20-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>