08 Dec

Labdarības koncerts “Vairo prieku” 12.12.2014.

Vairo prieku 2014

 

Jēzus teica: „Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jāņa ev.13:34-35)
Mīlēsim savu tuvāko kā sevi pašu! Piepildīsim Jēzus sacīto – mīlēsim tuvāko kā sevi pašu!
Aicinām ikvienu palīdzēt šīm ģimenēm!

CEĻOJUMS
Juris Muzikants kopš dzimšanas aug kopā ar mammas māsu un vecmāmiņu, jo viņa mamma dzemdībās mira, bet tēvam ir cita ģimene un bērni, par kuriem rūpēties. Vienpadsmitgadīgais puisēns ir ļoti zinātkārs. Viņu interesē kosmoss, astronomija. Internetā Juris arvien uzzina ko jaunu šajās jomās. Taču bibliotēkā laiks pie datora ir ierobežots, savukārt mājās dators ir vecs un ļoti lēns. Juris vēlētos izremontēt savu istabu vai, vismaz, nomainīt datoram monitoru. Tomēr Jura vislielākais sapnis ir aizbraukt uz Parīzi. Arī ceļojums uz Lietuvu vai Igauniju būtu skaists, jo Kuldīga ir pats tālākais, kur zēns līdz šim ir bijis. Visus apskates objektus un skaistākos nostūrus Kuldīgā viņš zina no galvas, jo šo pilsētu ir izstaigājis neskaitāmas reizes. Pirmo reizi šķērsot Latvijas robežu Jurim būtu satraukuma pilns un neaizmirstams piedzīvojums.

GULTASVIETAS
Jerošenko-Dmitrijevu ģimenē aug trīs dēli un trīs meitas vecumā no trīs līdz četrpadsmit gadiem un viņi visi mitinās divistabu dzīvoklī. Brāļi dzīvo vienā istabā– tajā ir divstāvu gulta un padomju laika saliekamā gulta jeb tahta, taču nevienai no guļasvietām nav piemērota matrača – tie savu laiku jau sen ir nokalpojuši. Meitenes dala istabu ar vecākiem. Trīsgadīgā pastarīte guļ redeļu gultiņā, bet abas vecākās – uz šaura dīvāna. Mammas un tēta guļvieta ir pārsegta ar segu, jo dīvāns ir tik vecs, ka no tā ir izspiedušās atsperes. Dzīvoklī arī nekad nav veikts remonts. Tomēr viena no viskarstākajām Jerošenko-Dmitrijevu ģimenes vēlēšanām būtu kaut viens jauns matracis vai gultiņa – tas būtu patiesa prieka un saldu sapņu piepildījums.

Ziedojot, mēs katrs varam būt daļa no šo cilvēku sapņu piepildījuma un vairot prieku viņu ikdienā!
Kristiešu draudze „DIEVA MĀJAS”
Reģistrācijas Nr.40801051378
AS Swedbank LV42HABA0551037879119
Mērķis: labdarība ģimenēm (ja vēlaties, varat norādīt konkrēto ģimeni)
Tālr. 22067175

08 Dec

Dzīvot un staigāt Garā

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 07.12.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Andris

“Ja staigāsi Garā (svētajā), Tev nebūs laika grēkot!”

 • Galatiešiem 5:25
 • Jāņa 16:7
 • Jāņa 13:16-17
 • Galatiešiem 5: 16-18
 • Galatiešiem 4:6
 • Romiešiem 8:14-16
 • 1.Jāņa 3:24
 • 1.Jāņa 4:13
 • Efeziešiem 5:18
 • Jāņa 4:10, 14
 • Jāņa 7:37-39
 • 1.Korintiešiem 6:19
 • Efeziešiem 1:13-14
 • 2.Korintiešiem 1:22
 • Romiešiem 8:8-9
 • 1.Korintiešiem 2:9-12
 • Lukas 24:49
 • Apustuļu 4:31
 • Caharijas 4:6

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

01 Dec

Vakarēdiens

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 30.11.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Matīss Upītis

“Jēzus mira tieši Pashā svētku dienā, kā jērs, kuru upurēja, lai paglābtos no nāves.”

 • 2.Mozus 12:1-28
 • Ebrejiem 10:1
 • Atklāsmes 13:8
 • Ebrejiem 10:1-4
 • Lukas 22:1
 • 1.Pētera 1:18-19
 • 1.Korintiešiem 11:17-34
 • Jāņa 13:34-35

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

24 Nov

Skaidras saprašanas svarīgums

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 23.11.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Pauls Oleksa

“Jāiepazīst mācība Autora vadībā. Svēto rakstu autors ir Svētais Gars.”

 • 1.Korintiešiem 3:11
 • Lukas 6:47-48
 • Mateja 5:17-19
 • 2.Pētera 1:20-21
 • 2.Timotejam 3:16-18
 • Atklāsmes grāmata 22:18-19
 • Ebrejiem 6:1-3
 • Ebrejiem 5:11-14
 • Galatiešiem 6:2-3
 • Jēkaba 3:13-18
 • Jesajas 34:16
 • Jozuas 1:8
 • Lukas 6:46-49

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

18 Nov

Evaņģēlijs liecībās

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 16.11.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Gatis, Signe, Velta, Uvis

“Sāc pateikties par visu, kam ej cauri, jo tas ir, lai Tu pieaugtu.”

 • Filipiešiem 4:6
 • Jesajas 1:25
 • 1.Korintiešiem 13:4-6
 • Kolosiešiem 1:12-14

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

09 Nov

Dāvida lūgšana

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 09.11.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Deivids (ASV)

“Jālūdz ticībā un pārliecībā, ka tikai Dievs var atbildēt. Jālūdz pēc Dieva žēlastības.”

 • Daniēla 2:1-6
 • Daniēla 2:12-15
 • 1.Pētera 1:6-7
 • Daniēla 2:16-18
 • Daniēla 2:20-23
 • Daniēla 2:27-30

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)