29 Sep

Mēs visi esam aicināti

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 21809.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Gatis Rožkalns

“Vai mēs zinām, kas karo par mums? To, kas ir ar mums, ir daudz vairāk. Mūsu mērķi ir sasniedzami!”

 • Mateja 21: 1-3
 • Efeziešiem 6:12
 • 2.Mozus 14:14
 • Romiešiem 8:31
 • 5.Mozus 20:1-4
 • 5.Mozus 1:30
 • Lukas 12:32
 • 2.Ķēniņu 6:15-16
 • Jeremijas 29:11-13
 • 1.Korintiešiem 11:23

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

22 Sep

Varenā izglābšana

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 21.09.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Matīss Upītis

“Ilgtermiņa verdzība panāk sakautu prātu.”

 • 2.Mozus 1:13-14
 • 1.Mozus 15:13-14
 • 2.Mozus 1:12
 • 2.Mozus 3:6-7
 • 2.Mozus 3:8
 • 115.Psalms 2-9
 • 2.Mozus 10:23

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

15 Sep

Viņš ir uzticams, mēs neesam.

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 14.09.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Matīss Upītis

“Ticības ceļas no sludināšanas.”

 • 78.Psalms
 • Romiešiem 17:28
 • Jesajas 42:1-9

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

08 Sep

Kas cilvēkam neiespējams, Dievam ir iespējams

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 07.09.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Agris Ginko

“Esi kurls pret neticību!”

 • Jāņa 1:46
 • Mateja 13: 52-54
 • 1.Samuela 16:6-7
 • 1.Korintiešiem 1:26
 • Jāņa 13.nodaļa

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)