07 Jul

Ceļš uz intimitāti ar Dievu

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 06.07.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4 Sprediķis: Matīss Upītis

“Ejiet- tā ir uzvarētāja rīcība. Darītājs un saņēmējs.”

 • Mateja 28: 19-20
 • Lūkas 10:38-42
 • Jāņa 11:38-44
 • Jāņa 12: 1-2
 • Jāņa 11:3

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

29 Jun

Vairāk kā pietiekami (More than enough)

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 29.06.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Filips (“Dieva mājas” Ogre)

“Tas, kas ir Tevī, ir varenāks par to, kas ir pasaulē”

 • Jāņa 1:1-5
 • Āmosa 8:11-13
 • 1.Pētera 2:2-3
 • Jesajas 54:1-2
 • 1.Korintiešiem 2:9-10
 • Atklāsmes grāmata 2:7, 11, 17, 26
 • Atklāsmes grāmata 3:5

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

23 Jun

Draudzība

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 22.06.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Kristaps Āboltiņš

“Dievs dod cilvēkus Tavā dzīvē un tiem visu, lai Tu varētu augt”

 • 1.Psalms
 • Salamans mācītājs 4:9-12
 • Salamana pamācības 27:6
 • Salamana pamācības 27:9
 • Salamana pamācības 27:10
 • Salamana pamācības 27:17
 • Salamana pamācības 27:19
 • Salamana pamācības 13:20
 • 1.Korintiešiem 15:33
 • Jēkaba 5:16
 • Salamana pamācības 17:9
 • Lūkas 16:9
 • Efeziešiem 4:11-16

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

09 Jun

Pie kuras cilvēku grupas es piederu?

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 08.06.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: draudzes mācītājs Agris Ginko

“1. Neatliec svarīgas lietas uz vēlāku. Pavadīt laiku ar Dievu, palīdzēt lūdzējam neatliec uz vēlāku;

2. Ir lietas, kuras nevar aizņemies. Nedrīkst radināt sevi būt vienmēr patērētājam;

3. Ko Tu dari ar to, ko Dievs Tev ir devis. Cik daudz mēs atdodam pasaulei un cik dodam Dievam;

4. Ar kādu motivāciju dzīvojam?”

 • Mateja 25.nodaļa

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)