26 Oct

Četri enkuri

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 26.10.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Agris Ginko

“Baidīdamies uzskriet klintīm, tie izmeta četrus enkurus…”

 • Garīgais ekipējums- Dieva vārds un lūgšana;
 • Draudze;
 • Laulības dzīve;
 • Svētā gara piepildīta dzīve.
 • Apustuļu darbi 27.nodaļa
 • Psalmi 11:4
 • Mateja 7:24
 • 2.Timotejam 3:16-17
 • Apustuļu darbi 6:1-2, 7
 • Mateja 16:18
 • Ebrejiem 10:24-25
 • 1.Korintiešiem 7:5

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

19 Oct

Laiks, kas ir Dieva dāvana

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 19.10.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Gatis Rožkalns

“Mēs gribam teikt- vēlāk. Bet rīt nebūs vieglāk, kā bija vakar.”

 • 1.Mozus 1.nodaļa
 • Salamans mācītājs 3:12-13
 • 1.Mozus 2:17
 • 1.Mozus 6:3
 • 19.Psalms 10
 • Kolosiešiem 4:5
 • Lukas 13:6-9
 • Jāņa 15:2
 • 2.Pētera 1:5-11
 • Salamana pamācības 3:28
 • Romiešiem 13:11
 • Salamans mācītājs 12:13-14

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

12 Oct

Svētums

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 12.10.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Deivids (ASV)

“Dievs liek dzīvot svētu dzīvi, pat ja tas prasa ko ziedot.”

 • Daniēla 1:1-2, 8, 17-20
 • 1.Teseaoniķiešiem 5:22-24

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

29 Sep

Mēs visi esam aicināti

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 21809.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Gatis Rožkalns

“Vai mēs zinām, kas karo par mums? To, kas ir ar mums, ir daudz vairāk. Mūsu mērķi ir sasniedzami!”

 • Mateja 21: 1-3
 • Efeziešiem 6:12
 • 2.Mozus 14:14
 • Romiešiem 8:31
 • 5.Mozus 20:1-4
 • 5.Mozus 1:30
 • Lukas 12:32
 • 2.Ķēniņu 6:15-16
 • Jeremijas 29:11-13
 • 1.Korintiešiem 11:23

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

22 Sep

Varenā izglābšana

Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 21.09.2014. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sprediķis: Matīss Upītis

“Ilgtermiņa verdzība panāk sakautu prātu.”

 • 2.Mozus 1:13-14
 • 1.Mozus 15:13-14
 • 2.Mozus 1:12
 • 2.Mozus 3:6-7
 • 2.Mozus 3:8
 • 115.Psalms 2-9
 • 2.Mozus 10:23

Dievkalpojums audio versijā:  

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)