Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Mūsu dzīvē lietas notiek pēkšņi. Dievs iedvesa dzīvību cilvēkā un viņš pēkšņi kļuva dzīvs; Noas plūdi pasaulei bija pēkšņi; pēkšņi Saula sirds mainījās, kad pravietis pravietoja, ka viņš būs ķēniņš; pēkšņi ļauns gars nāca pār Saulu, kad viņš novērsās no staigāšanas ar Dievu. Mācamies būt gatavi situācijām, kas notiek pēkšņi.
 • Mateja evaņģēlijs 24:27
 • 1.Timotejam 4:16
 • Atklāsmes grāmata 16:15
 • 2.Timotejam 4:5
 • 1.Korintiešiem 15:34
 • 1.Pētera vēstule 1:3-5
 • 1.Pētera vēstule 1:13-16
 • Romiešiem 10:10
 • 1.Tesaloniuķiešiem 5:8
 • 1.Tesaloniķiešiem 1:2-3
 • Kolosiešiem 1:1-5
 • Ebrejiem 6:11-20
 • Habakuka grāmata 3:17-19
 • Daniela grāmata 3:15-18
 • Daniela grāmata 3:28-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>