Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Dievs joprojām rada un Kristum mūsos ir jāatspīd, jāapvelk Kristus, jābūt atziņā pēc viņa. Mēs pieaugsim, kad meklēsim.
  • Kolosiešiem 3:1-17
  • Filipiešiems 1:9-11
  • Filipiešiem 1:27
  • Filipiešiem 4:7-9
  • 1.Korintiešiem 2:9-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>