Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Svētais Gars nav dots, lai Viņš būtu ieslēgts mūsos. Dievam nav citu pārstāvju uz zemes kā mēs – Viņš grib, lai nesam Viņa klātbūtni. Dziedināšanas dāvanas nav ierobežotas kādam kalpotājam, arī atklāsme nē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>