Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Ja gribi iemantot mūžīgo dzīvību – mīli Dievu un savu tuvāko! Mīlēt Dievu vispirms ir ticēt Viņam, ka Viņš ir. Un mīlēt tuvāko – nepaiet garām, arī nejaušai otra vajadzībai.
  • Lūkas evaņģēlijs 10:25-37
  • 5.Mozus grāmata 6:53
  • Jāņa evaņģēlijs 3:16
  • Jesajas grāmata 58:1-14
  • Galatiešiem 5L22
  • 1.Korintiešiem 12:4-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>