Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Jekurš labs plānotājs izplāno lietas, pirms viņš dara – mums pašiem nav jākaļ Dieva plāni savai dzīvei, bet mūsu atbildība ir piepildīt Dieva doto plānu saskaņā ar mums dotajiem rīkojumiem.
 • 1.Samuela grāmata 15:13
 • Jesajas grāmata 25:1
 • Efeziešiem 2:10
 • Atklāsmes grāmata 20:14
 • Atklāsmes grāmata 19:20
 • Atklāsmes grāmata 20:10
 • Atklāsmes grāmata 20:15
 • Atklāsmes grāmata 21:8
 • Mateja evaņģēlijs 25:41
 • Psalmi 37:4-5
 • 1.Samuela grāmata 13:14
 • Apustuļu darbi 13:22
 • 2.Laiku grāmata 16:9
 • Psalmi 16:1-11
 • Psalmi 19:15
 • Psalmi 27:3
 • Psalmi 27:8
 • Psalmi 28:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>