Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Brīvība ir, ka mēs esam atbrīvoti tam, kam mēs tikām radīti – mīlestības attiecībām ar Dievu.
  • Jāņa evaņģēlijs 8:31-36
  • Galatiešiem 5:1
  • Galatiešiem 5:13-14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>