Draudze “Dieva mājas”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1, 3.stāvā

Līgavainis ir Kristus, līgava ir draudze. Pirms apmēram 2000 gadiem Dievs sūtīja līgavaini – Jēzu un mūs saderināja ar Viņu. Ellei nav iespējas, ja līgava ir saderināta ar līgavaini. Tāpēc būsim uzticamie!
 • Atklāsmes grāmata 19:7
 • Efeziešiem 5:25-27
 • 2.Korintiešiem 11:2
 • Romiešiem 10:9
 • Marka evaņģēlijs 16:16
 • Atklāsmes grāmata 3:15-17
 • Salamana augstā dziesma 4:9
 • Salamana augstā dziesma 4:11
 • Efeziešiem 1:22
 • Efeziešiem 3:10
 • Atklāsmes grāmata 17:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>