Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 04.10.2020. Kuldīgā

Sludina: Kaspars Gūtmanis

Kunga žēlastības ir uz tiem, kas viņu bīstas. Kas dzīvo paštaisnumā, tiem žēlastība nav vajadzīga. 
  • Lūkas 6:39-49
  • Psalmi 103:17-18
  • Lūkas 11:33
  • 2..Pētera 1:5-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>