Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 13.09.2020.

Kuldīgā Sludina: Kristaps Āboltiņš

Tādas acis, kuras redz to, ko fiziskās neredz – mums vajag tās atvērtās gara acis, lai varam redzēt. Pravietošana ir pārdabiska spēja dzirdēt no Dieva Gara un tad to nodot tālāk – rādīt, kādu cerību dod Viņa aicinājums; redzēt, kādu godības mantojumu Viņš saviem bērniem liek iemantot; redzēt, cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums- ticīgajiem.
  • Efeziešiem 1:15-23
  • Mateja evaņģēlijs 24:11
  • 1.Pāvila vēstule Korintiešiem 14:28
  • 1.Pāvila vēstule Korintiešiem 14:1-5
  • 1.Pāvila vēstule Tesaloniķiešiem 2:11-12
  • Maleahijas grāmata 3:23-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>