Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 26.07.2020. Kuldīgā

Sludina: Kaspars Gūtmanis

Dievam patīk attiecības. Dievs meklē attiecības un aicina savā tuvumā. Kas Artur? Grēks. Bailes un kauns ir lielākā visu laikmetu verdzība. Kad netieka galā ar grēku, tad sākam meklēt vainīgos. Bet ja esam sagrēkojuši, tad ne attaisnot, ne piesegt, ne uzgrūzt atbildību citiem, bet izsūdzēt un lūgt piedošanu. 
  • 1.Mozus 3:6-12
  • Mateja evaņģēlijs 7:1-5
  • 1.Mozus grāmata 4:6-7
  • 2.Samuela 13:20-22
  • 2.Samuela 16:21-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>