Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 12.07.2020. Kuldīgā

Sludina: Gatis Rožkalns

Ļaunie gari Jēzu pazina no tālienies. Arī mēs esam atpazīstmi garīgajā pasaulē ar savu piederību un ietekmi, atgriežoties pie Kunga un ietērpjoties bruņās.
 • Mateja evaņģēlijs 8:28-29
 • Jēkaba vēstule 4:7
 • Jāņa evaņģēlijs 15:7
 • Efeziešiem 6:10-18
 • Lūkas evaņģēlijs 4:32-35
 • Lūkas evaņģēlijs 9:42
 • Apustuļu darbi 16:12
 • 1.Samuēla grāmata 16:12-13
 • Apustuļu darbi 19:13-16
 • Lūkas evaņģēlijs 4:17-19
 • Lūkas evaņģēlijs 9:59-60
 • Lūkas evaņģēlijs 5:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>