Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 21.06.2020. Kuldīgā

Sludina: Jānis Jūrmalis

Jūs esat izredzēta cilts, svēta tauta ar mērķi – lai paustu Dieva varenos darbus! Lai paustu Tā pilnību!
  • 1.Pētera vēstule 2:9
  • 2.Mozus grāmata 19:3-8
  • 1.Pētera vēstule 2:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>