Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 14.06.2020. Kuldīgā

Sludina: Gatis Rožkalns

Priecājieties savā Kungā! Ko tas īsti nozīmē?
  • Pāvila vēstule Titam 3:4-7
  • 5.Mozus grāmata 28:43-47
  • Jeremijas grāmata 12:5
  • Jāņa evaņģēlijs 15:7
  • Jāņa evaņģēlijs 16:24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>