Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 29.03.2020. Kuldīgā Sludina: Gatis Rožkalns

Atgriezieties pie Kunga, Dieva vārda – Jēzus Kristus, kas piepildīsies līdz galam! Bet lai Dieva izrunātais vārds uz mums nav par vienīgo atklāsmi.
  • Atklāsmes grāmata 19:5
  • Ebrejiem 4:12
  • Salamana pamācības 18:10
  • Romiešiem 8:6
  • 5.Mozus 8:3
  • Jāņa evaņģēlijs 6:63
  • Efeziešiem 5:25-27
  • 1.Pētera 3:14-16
  • Jāņa evaņģēlijs 12:48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>