Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 22.03.2020. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: mācītājs Pauls Oleksa, draudzes locekļu liecības (par gavēņa nedēļas nogali)

Viss, ko Dievs ir devis, ir mums iekšā. Viss, kas grib nobaidīt un ienākt mūsos, ir no āra. Tev ir iespēja un izvēle: vērsties pie Dieva, paļauties, cienīt un godāt Viņa Vārdu – Kungs, Tu esi liels!
  • 2.Timotejam 1:7
  • Psalmi 56:4-5
  • 2.Pētera 1:5-10
  • 1.Pētera 2:1-2
  • Kolosiešiem 3:8-9
  • Kolosiešiem 3:12-17
  • Psalmi 139:23-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>