Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 22.12.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: mācītājs Pauls Oleksa

Mūsu dzīves mērķis ir Dieva paša gods un patika. Ja nedzīvojam Viņa godam un labpatikai, tad mēs nedzīvojam vispār. 
 • 1.Jāņa vēstule 5:7
 • 1.Mozus 1:26
 • Marka evaņģēlijs 1:9-11
 • 1.Tesaloniķiešiem 5:21-23
 • 1.Mozus 3:8
 • 3.Mozus 26:20
 • 2.Korintiešiem 6:16
 • Āmosa 3:3
 • 1.Ķēniņu grāmata 18:1
 • Jesajas 55:6-9
 • Romiešiem 11:33-36
 • Psalmi 104:31
 • Romiešiem 3:23
 • Romiešiem 4:20
 • Mateja evaņģēlijs 6:9-10
 • 1.Mozus 1:31
 • Mateja evaņģēlijs 6:33
 • 2.Korintiešiem 4:17-18 
 • Lūkas evaņģēlijs 12:6
 • Marka evaņģēlijs 10:29
 • 1.Pētera vēstule 3:3
 • 1.Jāņe vēstule 1:5-9
 • 2.Korintiešiem 5:10
 • Psalmi 15:1-5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>