Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 01.12.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Jurijs Adass (draudze “Labā vēsts”)

Tavu balsi ir jāpazīst gan gaismas, gan tumas valstībā. Tavai balsij ir jābūt Dieva balsij, Tev ir jāpaklausa Dievam. Tāpēc sevi ir jāatīra, ir jāgatavojas – visu dzīvi jāgatavo sava sirds, savs gars. No tā, cik gatavojies, ir atkarīgs, kur nonāksi. Ne Dievs mūs dara par goda traukiem, bet tas, cik sevi attīram.
 • Jēkaba vēstule 1:21
 • Pāvila vēstule Titam 1:5
 • Pāvila vēstule Titam 1:15
 • Psalmi 51:12
 • Pāvila 1.vēstule Timotejam 3:9
 • Pāvila vēstule filipiešiem 4:8
 • Apustuļu darbi 28:26
 • Jesajas grāmata 13:12
 • Eceēhiēla grāmata 36:29
 • Atklāsmes grāmata 21:27
 • Vēstule ebrejiem 9:14
 • Vēstule ebrejiem 10:19-23
 • Vēstule ebrejiem 9:23-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>