Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 10.11.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Gatis Rožkalns

Dievs grib, lai mums labi klājas, bet lai svētītu, Dievs sagaida paklausību – godā savu tēvu un māti!
 • Efeziešiem 6:2-3
 • 1.Samuela 15:22-23
 • Psalmi 51:14
 • 2.Mozus 20:12
 • 5.Mozus 5:16
 • 3.Mozus 19:3
 • Salamana pamācības 30:11
 • 5.Mozus 27:16
 • Efeziešiem 6:2-3
 • Jāņa evaņģēlins 15:16
 • 1.Korintiešiem 15:58
 • 1.Pētera 3:10
 • Jeremijas 29:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>