Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 03.11.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Mārcis Komarovskis

Mēs domājam – mans ceļs Dievam ir apslēpts. Dieva domas – kādēļ Tu tā domā? VIŅŠ nepagurts un VIŅA gudrību nevar izskaidort. Un VIŅŠ šo spēku dod arī mums!
  • Jesajas 55:10-11
  • Jesajas 40:13-15
  • Jesajas 40:26-30
  • Jersajas 55:6-9
  • Jesajas 36.nodaļa
  • Jesajas 37.nodaļa
  • Jesajas 1:2-3
  • Jesajas 64:4-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>