Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 13.10.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Agris Krauja

Bet Tu dabūsi spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār Tevi – dinamīta spēku, kas nenoārda, bet sakārto un izmaina!
 • Apustuļu darbi 1: 3-5,8
 • Mateja evaņģēlijs 28: 17
 • Apustuļu darbi 2: 38-39
 • Lūkas evaņģēlijs 11: 13
 • Jāņa evaņģēlijs 1: 29, 32-34
 • 1.Korintiešiem 11: 7-11
 • Apustuļu darbi 2: 16-17
 • Jāņa evaņģēlijs 1: 12
 • Mateja evaņģēlijs 10: 1,7,8
 • Lūkas evaņģēlijs 10: 17,19-20
 • Jāņa evaņģēlijs 16:8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>