Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 22.09.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Kaspars Gūtmanis

Mēs nevaram vadīties pēc savām sajūtām, jo tās regulāri pieviļ un apmāna. Ko mēs izvēlamies darīt grūtās situācijās? Testi mums ir ikdiena. Regulāri dzirdam, saņemam vārdus, dusmas, emocijas. Tieši tāpēc, nedrīkst vadīties pēc jūtām un emocijām. Bet izdarām izvēli- piedot. Jo ja spēsim piedot simtiem reižu katru dienu, tad tas jau būs ieradums.
  • Mateja 18:15-20
  • 1. Korintiešiem 4:3-5
  • 1. Jāņa vēstule 4:19-21
  • 1. Mozus 3:7
  • Jēkaba 1:22-23
  • Jēkaba 1:26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>