Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 08.09.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Mārtiņš Vidzenieks

Bieži savās dzīvēs neesam piedzīvojuši labu tēva paraugu. Kādam būtu jābūt labam tēvam, kurš audzina dēlus, kas vēlāk būs labi tēvi? Bībele atklāj, kāds ir debesu Tēvs – Viņš atļauj kļūdīties, nekad nepārmet, priecājas par sasniegumiem, piedod un atjauno!
  • Romiešiem 12:2
  • Salamana pamācības 1:8
  • Salamana pamācības 2:1
  • Salamana pamācības 3:1, 21
  • Salamana pamācības 4:1
  • Salamana pamācības 5:1
  • Salamana pamācības 6:1
  • Salamana pamācības 7:1
  • Lūkas 15:11
  • Galatiešiem 6:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>