Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 18.08.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Gatis Rožkalns

Visa mūsu darbošanās ir, lai mēs un citi ieietu sadraudzībā ar Jēzu un cits ar citu. Tad mēs iemantosim pestīšanu, mēs redzēsim Dieva gribu, plānu, varēsim tos īstenot. Dievs lieto sadraudzību, tādēļ mums tā jāveido!
  • 1. Jāņa 1:1-10
  • 1. Mozus 1:26
  • 1.Mozus 3:22
  • 1.Mozus 11:3-7
  • Amosa 3:3
  • Apustuļu darbi 1:14
  • Apustuļu darbi 2:1
  • Apustuļu darbi 41-44
  • Filipiešiem 2:1-4
  • Apustuļu darbi 13:2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>