Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 07.07.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Kaspars Gūtmanis

Šeit uz zemes mēs esam miesa, dvēsele un gars, kas mums bezvainīgi jāsaglabā līdz Jēzus atnākšanai. Un mums ir no tēviem mantota daba. Bet mēs esam svēti Jēzus dēļ.
  • 1.Pētera 1:16
  • Ebrejiem 10:10-14
  • 3.Mozus 11:44-47
  • Kolosiešiem 3:5-10
  • Psalmi 139:23-24
  • Jāņa evaņģēlijs 14:24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>