Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 23.06.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Gatis Rožkalns, draudzes locekļu liecības

Kopš esam Dieva patiesie bērni, mēs esam kvalificēti un savienoti ar Viņu, mums ir pilnīga daļa saņemt to, kas ir Viņā.
  • Jeremija 7:3-18
  • Ecehiēla 8:16-18
  • 1.Korintiešiem 10:7
  • 1.Korintiešiem 8:10
  • 1.Korintiešiem 10:18-22
  • Romiešiem 8:17
  • 1.Pētera 2:9
  • 1.Mozus 18:20-23
  • Ījaba 1:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>