Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 16.06.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Jurijs Adass (draudse “Dieva uguns”)

Mums vajadzīga Dieva uguns. Velns baidās no tiem, kuros ir uguns. Un tajā sadeg viss, paliek tikai Jēzus. Uguns degviela ir lūgšana, pielūgsme, slavēšana.
  • Psalmi 95:6-11
  • Salamana augstā dziesma 5:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>