Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 29.05.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Gatis Rožkalns

Baušļi – strikta un nemainīga patiesība, bet tā ir arī garīga – gādāt par tuvākajiem, nenicināt Dieva dotās dāvanas, cienīt un nepazemot vecākus, nenoniecināt bērnus.
  • 1.Timotejam 5:8
  • Kolosiešiem 4:17
  • 1.Kolosiešiem 3:21
  • Efeziešiem 6:1-3
  • Efeziešiem 5:22-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>