Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 17.05.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Jurijs Adass (draudze “Labā vēsts”, Ūnijas 99, Rīga)

Ātri un bez maksas! Miesa nedziedina miesu – tas ir Jēzus!
  • 1.Korintiešiem 11:27-30
  • Ebrejiem 11:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>