Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 12.05.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: mācītājs Pauls Oleksa

Neticība, grēka viltība, neatzīts grēks, nepiedošana, negantību turēšana savā namā (grāmatas, simboli), iesaistīšanās okultismā (zintnieki, okulti rituāli) ir tikai pāris iemesli, kādēļ mūsu dzīvē “var neiet” tā, kā gribētos. Iztīrīsim savus mājokļus un atmetīsim traucējošo!
 • Ebrejiem 4:12-13
 • Jēkaba vēstule 1:17
 • Hozejas grāmata 4:6
 • Ebrejiem 3:19
 • Ebrejiem 3:13
 • Jāņa 1.vēstule 1:9
 • Jēkaba vēstule 5:15-16
 • Mateja evanģēlijs 18:23-35
 • 5.Mozus 7:25-26
 • 5.Mozus 7:1-6
 • Jesajas grāmata 8:19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>