Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 14.04.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Kristaps Āboltiņš (Rīgas “Dieva mājas” draudze)

Dievs Tevi mīl, tāds kāds Tu esi. Dievs tevi pārāk mīl, lai atstātu Tevi tāds, kāds Tu esi!
 • Salamana pamācībs 25:28
 • Romiešiem 12:1-2
 • 2.Mozus 28.nodaļa
 • 1.Korintiešiem 14:1
 • Salamana pamācības 14:22
 • Salamana pamācības 15:51
 • Salamana pamācības 14:28
 • Salamana pamācības 16:32
 • Salamana pamācības 19:21
 • Salamana pamācības 29:11
 • Salamana pamācības 15:28
 • Salamana pamācības 18:21
 • Jēkaba vēstule 3.nodaļa
 • Galatiešiem 5:16
 • Efeziešiem 4:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>