Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 07.04.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Agris Krauja (Rīgas “Dieva mājas” draudze)

Ikviens, kas Viņam tic, saņem mūžīgo dzīvību. Un ikviens, kas tic, tiks izblābts. Tādēļ ir svarīgi saprast- Tev pieder mūžīgā dzīvība! 
 • Jāņa ev. 3:14-18
 • Jēkaba vēstule 2:12-13
 • Apustuļu darbi 2:21, 38-39
 • Efeziešiem 8:9
 • Jāņa ev. 19:30
 • 1.Pētera vēstule 2:24
 • Lūkas ev. 15:21-24
 • Kolosiešiem 1:13-14
 • Romiešiem 8:33
 • Mateja ev. 6:14-15
 • Ebrejiem 6.nodaļa
 • Mateja ev. 12:30-32
 • Lūkas ev. 12:10
 • Marka ev. 3:28
 • 1.Korintiešiem 4:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>