Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 03.03.2019. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Kaspars Gūtmanis

Bez gara vadības, miesu savaldīt nevar. Miesas tieksme ir pret garu. Miesa pati no troņa nost nerāpsies! Taču Dieva griba var parādīties tikai caur garu, jo Dievs ir Gars.
  • Ebrejiem 4:2
  • Romiešiem 2:1-3
  • Efeziešiem 1:3
  • Galatiešiem 5:16-25
  • Romiešiem 8:12-13
  • Romiešiem 5:3-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>