Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 25.11.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Artūrs Rižeščonoks, Jelgavas Vasarsvētku draudze

Par lieliem Dieva vīriem ir samaksāta tā pati cena, kas par mums. Ir jāapbruņojas un jālieto. Gribam to vai nē, mēs visi esam iesaistīti garīgā cīņā. Mūsu vietā neviens neizcīnīs. Jā, var nākt citi palīgā, bet jāizcīna tev pašam. Ir jābruņojas un jācīnās. Ne tikai jāapbruņojas, bet arī jācīnās. Ir garīgā pasaule, kuru ar fiziskajām acīm nevar redzēt, bet tā ir reāla. Lūkas 9: Nevienu nevar padarīt par Dieva bērnu, ja vie Svētais Gars to nedara. Tava cīņa nav miesīga, bet garīga. Mums katram ir izvēle, nevar ar varu uzspiest, jo tad tā vairs nav izvēle.
1. Patiesība. Mums ir jābūt pārliecinātiem, kas mēs esam Jēzū, ka esam Dieva bērni. Jābūt atklāsmei par Jēzu. Mēs nevaram vienu dienu domāt, ka esam Dieva bērni, bet otrajā šaubīties. Mums ir jābūt pārliecībai, jābūt šim stiprajam pamatam. Jo velns nāks un mēģinās izšaubīt. Ef. 1:13. 
2. Taisnība. Nav šeit runa par mūsu pašu taisnību. Mēs esam Kristus taisnība, kas ticībā saņemama. Mums vajadzīgas taisnības bruņas, lai spētu pazīt velna melus. Tas, kas ir mūsos ir lielāks nekā tas, kas pasaulē. Velns baidās no tā, kas ir mūsos. Mums vajadzības apgaismotas gara acis.
3. Miera evaņģēlijs. Jes. 52:7. Vari sludināt Jēzu no rīta līdz vakaram, tas neko nedod, ja cilvēki tevī Jēzu neredz. Nesot Dieva vārdu mums jābūt atšķirīgiem no pasaules. Mēs jebkurš varam pārprast Dieva vārdu. Mums jāizprot, kā Dievs vada.
4. Ticības vairogs. Ebr. 11:33. Velns baidās no ticības vīriem un sievām. Mums visiem ir svaidījums no Viņa, bet vai to lietojam. Bez ticības nevar patikt Dievam. Ticības piemērs mums ir Jēzus. Šaubas, bailes, neticība, mazticība mūs paralizē un ir pretstatā ticībai. Ja kaut kas klibo, mēs nevaram sagaidīt pilnību ticībā. Ticībai ir jāaug, mums jānobriest. Ticība rada ceļu, dod drosmi. Ticību mūsos Sv. Gars ielicis. Mums jālūdz, tad mums dos. Lai sasniegtu Dieva paredzētos rezultātus mums, vajadzīga ticība. Laiks, ko pavadām ar Dievu atspoguļojas ticībā.
5. Pestīšanas bruņucepure. Pestīšanas autors un avots un pestīšanas cerība, mūsu aizsardzība un drošība ir Jēzus. Mūsu galvā ik dienas notiek cīņa. Sātans zina un lieto Dieva vārdu. Tāpēc svarīgi palikt aizsardzībā ko dod Kristus. Mums ir jāizsaka sava vēlme, vajadzība Kristum. Nav vidusceļa – vai nu esmu vai neesmu ar Jēzu.
6. Gara zobens Dieva vārds. Dieva vārdam ir autoritāte un spēks. Mēs to varam apliecināt un pasludināt pār savu dzīvi. Ar Dieva v. vajag piepildīt savu dzīvi. 2. Tim. 3:15-17. Mācībai, vainas pier, laboš, audzināšanai taisn. Dieva vārds nepazemo un nepazemina, bet audzina ticībā. Dieva vārds ir pirmais. Pārējam visam jābūt pakārtotam. Jēzus sātanu ar Dieva vārda autoritāti atvairīja. Ar Svētā Gara palīdzību jālasa Dieva vārds. Nevajag steigties, jāiedziļinās. Rakstu vietas pirmkārt attiecas uz mums, jāsāk ar sevi.
7. Lūgšana Garā. Bez bailēm mēs šodien varam pieiet pie žēlastības troņa. Jūdas – jālūdz Sv. Garā. Jābūt pastāvīgiem savās lūgšanās. Mēs varam būt priekšzīmīgi kristieši, bet pazaudēt Dieva tuvumu. Vai esi saslēdzies ikdienā ar savu Kungu? Dievs nav atdalīts no laicīgā. Jādzenas vispirms pēc debesu valstības un Viņa taisnības. Mūsu lūgšanu dzīvei jābūt aktīvai, ik brīdi. Mums jālūdz Garā – mēlēs. Tas ir neredzams, bet milzīgs spēks. Nenovērtē sevi par zemu, skaties uz sevi kā Dieva meistardarbu.
Mēs ik dienu esam garīgās cīņās. Mēs esam dzīvi Dieva un cilvēku priekšā. Fil. 2:13-16. Mums jābūt par spīdekļiem šajā pasaulē.
  • Efeziešiem 6:10-20
  • Lūkas evanģēlijs 9.nodaļa
  • Efeziešiem 1:13
  • Jesajas 52:7
  • Ebrejiem 11:1-40
  • 2.Timotejam 3:15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>