Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 29.07.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Gatis Rožkalns un liecina draudzes locekļi

Tu esi ķēnišķs priesteris, Dieva īpašums. Dievs Tev nav devis bailības garu, bet spēka un savaldības garu. Nenicini to, kas Tev ir dots, nenokauj doto dāvanu (talentus), jo tad kļūsti neauglīgs savos darbos.

  • 1.Pētera vēstule 2:9
  • Mateja evaņģēlijs 25:14-30
  • Pāvila 1.vēstule Timotejam 4:13-14
  • Pāvila 2.vēstule Timotejam 1:6-7
  • Pāvila 1.vēstule Kontiešiem 12.nodaļa
  • Pāvila vēstule romiešiem 12:4-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>