Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 22.07.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Mārcis Komarovskis

Prāts ir mainīgs lielums- jo vairāk ir informācijas, jo vairāk mainam prātu, līdz mēs visi sasniedzam Dieva Dēla izpratni un zināšanas. Ja Tava dzīve ir sagandēta- Aleluja! Tā ir atklāsme! Jāizmet vecais cilvēks un jāatjauno prāts.

  • Jesajas 55:10-11
  • Pāvila vēstule Efeziešiem 4:11-32 (13-14)
  • Daniela grāmata 4:1-2, 16
  • Jāņa evaņģēlijs 13:27-30
  • Pāvila vēstule Ebrejiem 4:12
  • Jēkaba vēstule 3:13-18
  • Hozejas grāmata 4:11 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>