Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 01.07.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Gatis Rožkalns un liecina draudzes locekļi

Jēzus sūtīja aizstāvi, kas būs ar mums līdz pasaules galam- Svēto Garu. Tā ir persona, kas ir ieinteresēta mūsu dzīvē; Tas izdala dāvanas, pasludina, māca, visur klātesošs; Taču to var iegūt, tikai Jēzum ticēdami!

  • Apustuļu darbi 13:12
  • Joela grāmata 3:1
  • Apustuļu darbi 2:1-17
  • Pāvila vēstule Efeziešiem 1:13-14
  • Pāvila vēstule Romiešiem 8:9
  • Apustuļu darbi 6.nodaļa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>