Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 10.06.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Gatis Rožkalns

Ko Dievs no mums sagaida? Dievs sagaida perfektu dzīvi no mums. Pie Dieva nekas nesvēts nenokļūs. Dievs zina, ka paši nespējam nodzīvot bezgrēcīgu dzīvi, tajā pašā laikā Bībelē mēs tiekam saukti par svētajiem. Pēc Dieva gribas ar Jēzus upuri mēs esam padarīti svēti. Dievs sagaida, ka mēs būsim Viņam paklausīgi. Vienīgais ceļš atpakaļ pie Dieva ir caur Jēzu. Mūsos kā garants ir ielikts Svētais Gars. Darīt taisnību (nedarīt grēku), mīlēt žēlastību (nemēģināt nopelnīt to), staigāt Dieva priekšā pazemībā (neturēt citus dievus). Kā mums dzīvot svētu dzīvi? Kādi ir Dieva standarti? Standarti ir atbilstība noteiktām, konkrētām prasībām. Dieva vārds ir pilnīgs standarts. Dievs ir mīlestība, žēlastība un katrs saņems savu algu par saviem darbiem. Mēs nedrīkstam paļauties uz savu prātu vai to, kā mums šķiet, kā ir labi. Standarts ir Dieva vārds. Un Dievs savu standartu nemazina. Dieva standarts ir neatstāt savas sapulces. Jēzus regulāri kāpa kalnā, lai pavadītu laiku ar Dievu. Mums jādara tāpat. Mums jāpielūdz Garā un patiesībā. Mums jābūt skaidram, kāda ir Dieva griba. Nevajag palikt tajā stāvoklī, kādā esi, savā grēkā. Būt labam cilvēkam vien nepietiek, ir jābūt glābtam. Vecākiem Dieva griba jāstāsta saviem bērniem. Jābūt Dieva vārda darītājiem. Par katru vārdu būs jāatbild Dievam.

 • Pāvila 1.vēstule korintiešiem 6:11
 • Mihas grāmata 6:8
 • Jesajas grāmata 55:8-10
 • Jeremijas grāmata 17:19
 • Jāņa evaņģelijs 4:24
 • Pāvila 2.vēstule Timotejam 3:16
 • Pāvila 1.vēstule korintiešiem 6:9-10
 • Lūkas evaņģēlijs 12:47-48
 • Pāvila vēstule romiešiem 12:1
 • Apustuļu darbi 5:29
 • 5.Mozus grāmata 6:5-6
 • Jēkaba vēstule 1:22
 • Pāvila vēstule ebrejiem 12:14
 • Mateja evaņģēlijs 12:36
 • Mateja evaņģēlijs 26.nodaļa
 • 1.Pētera vēstule 1:15-16
 • Jāņa evaņģēlijs 3:16-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>