Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 29.04.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Gatis Rožkalns

Cik svarīgi ir nedzīvot ar nožēlotām lietām. Ja Dievs ir piedevis, tā ir noņemta nasta. Jēzus atnāca nomirt par mūsu grēkiem, nevis lai mēs nenonāktu ellē!

  • 1.Jāņa vēstule 1:9
  • Jāņa evanģēlijs 16:8-11
  • 2.Laiku grāmata 7:14
  • Jesajas grāmata 1:16
  • Jesajas grāmata 40:28-31
  • Pāvila vēstule Efeziešiem 5:11-13
  • Apustuļu darbi 12:7
  • Psalmi 81:10
  • Pāvila vēstule Romiešiem 8:29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>