Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 08.04.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Mārcis Komarovskis

Mūsu izvēles ik dienas izšķir notikumus mūsu dzīvēs. Katra diena nosaka, kāda būs rītdiena. Nav neviena nesvarīga diena!

 • 1.Samuela 3:1-14
 • 1.Samuela 13:6-14
 • 3.Mozus 10:1-2
 • Apustuļu darbi 5:1-11
 • Lūkas evanģēlijs 12:15-21
 • 1.Korintiešiem 10:10-11
 • Salamana pamācības 27:12
 • Psalmi 1:1-2
 • Salamana pamacības 17:14
 • Salamana pamācības 21:14
 • 5.Mozus 19:11-12
 • Efeziešiem 5:19
 • Psalmi 33:13-15
 • Psalmi 139:1-4
 • Psalmi 138:23-24
 • Lūkas evanģēlijs 16:10
 • Jāņa evanģēlijs 10:10
 • Ījaba 1:7-10
 • 1.Pētera 5:8
 • Jēkaba vēstule 4:7-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>