Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 25.02.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Gatis Rožkalns, liecina draudzes locekļi

Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu! /Psalmi 51:14/

  • Filipiešiem 1:23
  • Psalmi 51:14
  • Psalmi 37:3-8
  • Ijaba 11:18-20
  • 5.Mozus 28:45
  • Romiešiem 14:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>