Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 21.01.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: Mārtiņš Dinsbergs, liecina draudzes locekļi

Ir tikai viens īstais vīna koks, lai nestu augļus. Vai Jēzus šodien ir Tevī? Mēs izdarām izvēles un pēc tam Dievam prasam- svētī mūsu izvēli!

Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dieva griba ir, lai Tu dzīvo šajā auglīgajā dzīvē, labajos darbos.

  • Jāņa 15:1-8
  • Lūkas 13:13:6-9
  • Psalmi 139
  • Jāņa 15:7
  • Jāņa 15:16
  • Jāņa 14:12
  • 2.Korintiešiem 13:5-6
  • Psalmi 1:1-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>