Draudzes “Dieva mājas” dievkalpojums 14.01.2018. Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4

Sludina: mācītājs Pauls Oleksa

Kaina garu raksturo: Neticība; Bezdievība; Skaudība uz taisnajiem; Kaina gars ir brāļu slepkava; Gars, kas negrib uzņemties atbildību par brāļiem, vienaldzība; Gars, kas vērsts uz sevi, nevis grēka nožēlu; Dusmu un niknuma gars; Sāncensības gars, kas nevar samierināties ar zaudējumu; Reliģsisks gars, kas savu sirdi pilnībā nav atdevis Dievam; Klejotāja gars.

  • 2.Timotejam 3:16
  • 1.Mozus 4:1-16
  • Lūkas 11:50-51
  • Ebrejiem 11:4
  • Ebrejiem 12:24
  • 1.Jāņa 3:12
  • Jūdas vēstule 1:11
  • 1.Mozus 3:15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>