Draudzes “Dieva mājas” 12.02.2012. dievkalpojums: Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā

Evanģēlists: Matīss Upītis

Slavēšanas un pielūgsmes laiks: Krista, Matīss, Deivids, Artis

 

No 13.-19. februārim notiks kopīgs draudzes “Dieva mājas” gavēnis. Dievkalpojuma sprediķis ir par to, kas ir gavēnis un kā tam labāk sagatavoties.
 • Jeremijas grāmata 33: 3
 • Mateja 4: 1
 • Mateja 17: 14-21
 • Lūkas 8: 11
 • Marka 4: 26-29

Visu dievkalpojumu klausieties audio versijā šeit:

 

Fails lejupladei (ar labo peles taustinu)

Slavēšanas, aizlūgšanu, liecības un mācītāja Ginta Pallo pārdomu laiks:

 

Matīsa sprediķis:

 

Aicinājumu piedalīties draudzes gavēnī lasi zemāk:
Katrs tiek ļoti mudināts un iedrošināts gavēt un lūgt. Jūs esat iedrošināti gavēt tā, kā Dievs tevi vada. Vari gavēt no ēdiena pilnībā, vai no gaļas, vai ēst tikai dārzeņus un ūdeni, vai no saldumiem, interneta, sociālajiem tīkliem, filmām utt. Tas var būt jebkas, kas ir nozīmīgs tavā dzīvē (protams, izņemot pamat lietas, kā darbu, skolu, personīgo higiēnu un laiku ar ģimeni 🙂 ). Varat gavēt pilnībā, vai piemēram no 6 rītā līdz 6 vakarā, vai vēl kā savādāk. Nefokusējaties uz upuri, bet fokusējaties uz to, ka jūs pavadīsiet laiku ar Dievu un uz to, ko Viņš ir sagatavojis.
Rīgas un Jūrmalas draudzes locekļi ziniet, ka visas dienas, izņemot svētdienu, katru vakaru no 19:00-21:00 būs kopīgās lūgšanas. Kuldīgai un Liepājai būs tāda pati sistēma, bet par vietu vēl ziņosim. Bet, nedēļas laikā, ja jums ir mazās grupiņas, varat vienalga tikties, bet fokusējaties uz lūgšanām. Pārējie tiekamies draudzes ofisā. Rīgas un Jūrmalas rīta lūgšanas būs kā ierasts. Svētdien būs draudzes locekļu sapulce. Arī tur mums būs kopīgs lūgšanu laiks.
Mērķis nākamās nedēļas gavēnim:
Draudze (Attiecības ar Dievu un attiecības vienam ar otru)
 • visas kalpošanas draudzē, to vadītāji un komandas
 • lai Dievs ieliek spēcīgu, Bībelisku struktūru katrā draudzē
 • garīgā izaugsme (Lai pieaugtu un būtu patiesi statūtos norādītajos principos) – PAMATPRINCIPI
 • pilnīgu apgādājumu
 • lai draudze pieaugtu evaņģelizācijā un lai daudzi tiek glābti un pievienoti valstībai
 • lai ceļas jauni līderi
 • lai mums ir visa 5 pirkstu kalpošana (apustuļi, mācītāji, evaņģēlisti, pravieši, skolotāji)
 • lai Dievs mums svētī ar pašiem savām telpām katrā pilsētā
 • par tiem, kam vēl jāprecas un par visām esošajām laulībām draudzē
Bērni un jaunieši
 • lūgsim par zīdaiņiem, svētdienas skolu, pusaudžiem, Ostu, Connect
Fiziskā ģimene
 • lai mēs piedzīvotu Dieva svētību jaunā veidā fiziski, garīgi, finansiāli, emocionāli un katrā jomā
Nometne
 • vieta, datumi, kalpotāji, finanses, veselība, laika apstākļi, transports, ēdiens, aizsardzība
Valde
 • svētības un aizsardzība pār katru dzīves jomu
Evaņģēlisti Matīss un Kristaps
 • svētības un aizsardzība pār katru dzīves jomu
Mācītājs
 • svētības un aizsardzība pār katru dzīves jomu
Lūdziet par misionāriem, mācītājiem, draudzēm un kalpotājiem, ko draudze atbalsta
Par Kristus Miesu Latvijā un citās tautās
Par Izraēlu
 • lai Dievs svētī Izraēlu
Lai Dieva svētība ir jūsu namam! Paliksim nomodā ar lūgšanām.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>