Iepriekšējā nedēļā Dana dalījās ar savu liecību par viņas mīlestību pret Dievu un uzdrīksēšanos. Ir noticis brīnums viņas ģimenē, jo tēvs ir dziedināts no aknu vēža brīdī, kad draudze aizlūdza par Jāni!

  1. Roberts says:

    Aleluja, Slava Tev Tēti, par brīnišķīgo debesu valstības realitāti, ko Tu atraisi caur tiem, kas tic!!!
    Prieks, prieks, prieks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>